Perfect Pastry heeft verkorte werktijden wegens Corona crisis. Check The Quarantine Sweet Time Collection

Algemene Voorwaarden

Perfect Pastry
Gentesestraat 13
2587 HK Den Haag
Tel.no.: 070 – 7503833
KvK: 53651537
BTWno.: NL243181231B01

Artikel 1- Algemeen 1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Perfect Pastry geleverde producten en/of diensten.

Artikel 2 – Betaling 1.2. 50% van de offerteprijs dient uiterlijk 1 week na ondertekening van de offerte te zijn voldaan op rekeningnummer NL79RABO0163847444 t.n.v. Perfect Pastry en onder vermelding van het offertenummer. Voor de andere 50% van de offerteprijs ontvang u een factuur, het factuurbedrag dient uiterlijk 2 weken voorafgaand aan levering te zijn voldaan onder vermelding van het factuurnummer. Levering kan alleen plaatsvinden na volledige betaling. 2.2. Alle door Perfect Pastry geleverde producten blijven eigendom van Perfect Pastry tot het moment van volledige betaling van de koopprijs. 2.3. De op de website van Perfect Pastry genoemde prijzen zijn indicatieprijzen. Perfect Pastry houdt zich het recht voor om deze prijzen op elk willekeurig moment aan te passen zonder voorafgaande aankondiging.

Artikel 3 – Levering 3.1. Het op eigen gelegenheid vervoeren of doen vervoeren van door Perfect Pastry geleverde producten komt voor rekening van de koper. Perfect Pastry is niet aansprakelijk voor enige schade die mocht voortvloeien uit het op eigen gelegenheid vervoeren of doen vervoeren van door Perfect Pastry geleverde producten. 3.2. Evenmin kan Perfect Pastry aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die voortvloeit uit een gebrek aan materiaal op de overeengekomen afleverlocatie. 3.3. Indien een koper ervoor kiest om Perfect Pastry het bestelde product te laten afleveren op een vooraf overeengekomen locatie dan spant Perfect Pastry zich in om het bestelde product zo goed mogelijk af te leveren op de betreffende locatie. Perfect Pastry is niet aansprakelijk voor enige schade aan het product die tijdens het vervoer naar de betreffende locatie is ontstaan. 3.4. De klant is er zelf verantwoordelijk voor om alle niet eetbare decoratie, inclusief suikerbloemen, van de taart te verwijderen voordat deze wordt aangesneden en gegeten. Suikerbloemen zijn gemaakt van eetbare ingrediënten, maar zijn niet bestemd voor consumptie.

Artikel 4 – Annulering 4.1. Opdrachten kunnen tot 2 weken voor de overeengekomen leverdatum schriftelijk kosteloos worden geannuleerd of gewijzigd. Het annuleren of wijzigen van opdrachten binnen 2 weken voor de overeengekomen leverdatum is niet mogelijk. Bij annulering binnen 2 weken voor de overeengekomen leverdatum maakt Perfect Pastry aanspraak op de volledige koopprijs. 4.2. Perfect Pastry behoudt zich het recht voor om opdrachten of workshops te annuleren als Perfect Pastry daartoe door overmacht (ziekte, familieomstandigheden of anderszins) wordt gedwongen.

Artikel 5 – Verhuur 5.1. U krijgt het gehuurde artikel van ons in goede staat mee. Voorafgaand aan de verhuur inspecteren wij het betreffende artikel. Na retournering van het gehuurde artikel dient het artikel in dezelfde staat te zijn als waarin het werd verhuurd. 5.2. Enige schade aan het gehuurde artikel zal worden verhaald op de huurder. De huurder is onverminderd aan- sprakelijk voor schade die in het bedrag van de ter zake betaalde borg te boven gaat. 5.3. De huurder dient het gehuurde artikel binnen 1 week na de overeengekomen leverdatum zorgvuldig schoongemaakt te retourneren bij Perfect Pastry aan de Gentsestraat 13 te Den Haag.

Artikel 6 – Verantwoordelijkheid 6.1. Perfect Pastry is niet aansprakelijk voor enige (letsel)schade die mocht voortvloeien uit of samenhangen met de consumptie van door Perfect Pastry geleverde producten. 6.2. Producten van Perfect Pastry kunnen, melk, granen, noten, cacao of andere allergene bevatten of hiermee in aanraking zijn geweest. De verantwoordelijkheid blijft bij de klant om gasten hierover te informeren.

Artikel 7 – Overig 7.1. Perfect Pastry respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en gaat zorgvuldig met uw gegevens om. De gegevens die ik u vraag worden gebruikt om de bestellingen zo snel en zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. Perfect Pastry spant zich in om de aan haar toevertrouwde gegevens zo zorgvuldig mogelijk te bewaren. 7.2. Perfect Pastry behoudt het recht om foto’s van het product te gebruiken voor promotionele doeleinden zonder vergoeding hiervoor verschuldigd te zijn aan haar klanten. 7.3. Perfect Pastry behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elke moment, zonder voorafgaande aankondiging, te wijzigen. 7.4. Indien de klant een klacht heeft over het geleverde product dan dient dit binnen 48 uur na levering aan Perfect Pastry kenbaar gemaakt te worden. Perfect Pastry bekijkt per geval hoe de klacht wordt opgepakt.

Door de website te bekijken, gaat u akkoord met onze cookievoorwaarden en privacybeleid. Accepteer